BioGir spol. s r. o:


Drevo - nositeľ energie

Energetický sektor sa v súčasnom svete nachádza v procese premien. Existujúce štruktúry, založené na centrálnom zásobovaní a ťažiace z fosílnych energetických nosičov, sú v dnešnom období nútené prehodnocovať svoj prístup, a to nielen z politického ale aj ekonomického hľadiska, no hlavne však z pohľadu udržateľnosti.

Dá sa preto očakávať, že v blízkej budúcnosti by mohli nastať zásadné zmeny v prospech uvedomelejšieho ekologického správania sa - a to či už z pohľadu veľkých nadnárodných koncernov alebo cez menšie organizácie až po jednoduchého človeka.

My ponúkame možnosť uskutočniť prvé kroky práve Vám a to už dnes. Chcete sa stať nezávislými na dodávkach drahých energií? Radi by ste prispievali k zlepšovaniu životného prostredia každý deň. Ste na správnom mieste.

Naša spoločnosť BioGir spol. s r. o. Vám v rámci regiónu ponúka spolu s partnermi komplexné riešenia energetického zhodnotenia dreva v širokom spektre činnosti, výrobkov a nepriamo i technológií.

Je všeobecne známe, že drevo patrí medzi najlacnejšie obnoviteľné zdroje energií. Drevo je akumulovaná slnečná energia - palivo, ktoré je k dispozícii pred našími dverami a neustále dorastá. Drevo môže byť využívané tam kde sa vyskytuje s minimálnymi nárokmi na dopravu.

Už menej je známe, že drevo horí prakticky bez vzniku síry a predovšetkým CO2-neutrálne. Na rozdiel od fosílnych palív je CO2 vznikajúci pri spaľovaní dreva súčasťou prirodzeného kolobehu uhlíka. Týmto je možné účinne čeliť sklenníkovému efektu.


Spoločnosť BioGir spol. s r. o. nemôže ručiť za prípadné škody spôsobené nesprávnou interpretáciou tu uvedenených informácií. V prípade nezrovnalosti nás prosím bezpodmienečne kontaktujte.